سکو بندی آزمایشگاه | azmalab.comشرکت بهان تجهیز آزما با تکیه بر تجارب ارزشمند خود در زمینه  سایت‌های مختلف آزمایشگاهی، طی 15 سال گذشته تاکنون توانسته پروژه‌های بزرگی را در سطح كشور به مورد اجرا در آورده و در زمره برترین شركت ها در زمینه طراحی و ساخت سایت‌های آزمایشگاهی، سكوبندی آزمایشگاهی، هودهای شیمیائی، هودهای میکروبی ومیزهای توزین قرار گیرد