تجهیزات آزمایشگاهی
درباره  ما

شرکت مهندسی بهان تجهيز آزما(بتا) مجری سيستمهای جامع آزمايشگاهی، ضمن بهره مندی از نيروهای متخصص وبا تجربه ،در زمينه های مشاوره،طراحی،توليد،سکو بندی وتامین تجهيزات آزمايشگاهی  صنايع مختلف از جمله صنايع غذايي ، معدنی ،شيميايي وپليمر وهمچنین آزمایشگاه های .آموزشی و تحقیقاتی بیش از یک دهه مشغول فعالیت می باشد...   ادامه مطلب
جستجو در سایت